V EU preveč mrtvih pešcev in kolesarjev, a Slovenija izstopa
01.02.2020 08:02 Urednistvo

Iz podatkov poročila Evropskega Sveta za varnost prometa (ETSC) je razvidno, da je število smrtnih žrtev med kolesarji v Evropski Uniji od leta 2010 upadalo osemkrat počasneje kot število smrti voznikov motornih vozil.

Med letoma 2010 in 2018 je bilo na cestah EU vsaj 51.300 smrtnih žrtev pešcev in 19.450 kolesarjev. Število smrtnih žrtev kolesarjev in pešcev se zmanjšuje kar osemkrat počasneje kot pa se zmanjšuje število žrtev med vozniki motornih vozil. Slovenija med članicami Evropske unije beleži 8 % zmanjšanje števila smrtnih žrtev med pešci v času omenjenih 8 let, kar jo skupaj z Norveško uvršča med državi z najboljšim napredkom. Tudi na področju kolesarjenja je Slovenija med državami članicami, ki beležijo povišanje prometne varnosti. V času med leti 2010 in 2018 Slovenija beleži kar 7 % manj smrti med kolesarji, kar je za 4 % boljši rezultat kot med smrtnimi žrtvami voznikov motornih vozil na slovenskih cestah. 

Čeprav se je število smrtnih žrtev med vozniki motornih vozil v EU zmanjšalo v povprečju za 3,1 % letno, se je število smrtnih žrtev med kolesarji zmanjšalo v povprečju le za 0,4 % na leto. Kar 99 % odstotkov smrti pešcev in 83 % smrti kolesarjev je posledica srečanja z motornim vozilom.   

Slovenija se uvršča med tistih 13 članic Evropske unije, ki beležijo najvišji odstotek zmanjšanja smrtnih žrtev med kolesarji in pešci v letih 2010-2018. Med pešci je v Sloveniji 8 % manj smrtnih žrtev, kar jo skupaj z Norveško uvršča med državi z najboljšim napredkom. Tudi na področju kolesarjenja je Slovenija med državami članicami, ki beležijo večji upad smrtnih žrtev in s tem povišanje prometne varnosti, v času med 2010 in 2018 Slovenija beleži kar 7 % manj smrti med kolesarji, kar je za 4 % boljši rezultat kot med smrtnimi žrtvami voznikov motornih vozil na slovenskih cestah. 

V.d. direktorice Agencije za varnost prometa, Vesna Marinko, ob tej priložnosti sporoča: »Pešci in kolesarji spadajo med ranljivejše udeležence v cestnem prometu, zato je njihova varnost ena izmed prioritet nacionalnega programa in Agencije za varnost prometa. Strpnost in razumevanje potreb šibkejših udeležencev, predvidevanje prometnih situacij in odgovorna prednost, so ob upoštevanju cestno-prometnih pravil in razmer na cesti ključ do boljše prometne varnosti, za katero si kontinuirano prizadevamo na Agenciji za varnost prometa. Naša zaveza je, da bomo s prizadevanji za boljšo prometno varnost nadaljevali, saj govorimo o ljudeh, ne o številkah.«